Universite is birligi

Üniversite ile işbirliği

Günümüzde gittikçe bilinçlenen halkımıza daha iyi hizmet verme ve dengeli beslenme olanağı sunmak için, tüm süreçlerin bilimsel ilkelerle yönetilmesi gerekmektedir. Bu anlayışla INERT GRUP, Üniversitemizin Gıda Mühendisliği Bölümünden güvenli gıda üretmede, ürün kalitesini sağlamada ve Ar – Ge çalışmalarında gerekli desteği almaktadır.

Ar- Ge Faaliyetleri

Sürekli iyileşme ve gelişme politikasını benimseyen İNERT GRUP, modern çağın getirisi tüm yenilikleri uygulamak, yeni lezzetleri menü yelpazesine dahil etmek, makine parkına modern ekipmanları ilave etmek ve gıdanın besin içeriğini koruyarak işlenmesini sağlamak için süreçlerine Ar – Ge birimini dahil etmiştir.

ArGe
Hijyen

Hijyen Denetimleri

İNERT GRUP, gıda, ekipman, ortam ve personel hijyeninden ödün vermemeyi kalite ve gıda güvenliği politikası olarak kabul etmiş ve bunu sağlama görevini de Hijyen ve Kalite Güvence birimine verip, bu birimini direkt olarak üst yönetimine bağlamıştır.

Merkez mutfak başta olmak üzere hizmet verilen uydu mutfaklarda, Hijyen Kalite Güvence Birimi tarafından belirlenmiş olan check- list kriterlerine göre iyileştirme  ziyaretleri ile hijyen denetimleri yapılmakta, gerek görüldüğünde düzeltici veya önleyici faaliyetler başlatılmaktadır.

Eğitim

İNERT GRUP, bir eğitim kurumunun çatısı altında kurulmuş işletme olduğu için bu sürecin bir parçasıdır. Sürekli iyileşme ve gelişmenin eğitimden geçtiğini bilmekte ve personeline gerekli eğitimleri uzman kadrosundan ve dış kaynaklı eğitmenlerden aldırtmaktadır. Bu amaçla alınan eğitimler; Gıda Güvenliği Yönetim sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri, Temel Hijyen ve Mikrobiyoloji konularını içermektedir. Ayrıca personelinin kişisel gelişmesine katkı sağlayacak; Motivasyon, Takım Çalışması, Liderlik gibi konuları da içeren eğitimleri almasını sağlamaktadır.

Egitim
Anket

Anket Uygulamaları

Sürekli iyileşme ve gelişmenin ilk şartı, durum değerlendirmesinin yapılmasıdır. Konulan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ve memnuniyet derecesinin bilinmesi ölçüm yapmayı ve elde edilen verilerin yorumlanmasını gerektirir. Bu süreç, üst yönetimin de kararları daha sağlıklı almasına katkı sağlamaktadır. Bu amaçla İNERT GRUP, profesyonel destek alarak oluşturduğu anketler ile müşteri memnuniyetini ölçmektedir. Müşteri yetkilileri için ‘ Tüketici Kurum Memnuniyeti Anketi’ ni aylı olarak; hizmet verdiği tüm personel için ise, ‘Tüketiciye sunulan Hizmeteleri Değerlendirme Anketini‘ ni altı aylık dönemlerde uygulamaktadır. Ayrıca kendi personeli için de ‘kurum içi hizmet değerlendirme anketi’ iş motivasyonu ve verimliliği için yapılmakta ve elde edilen sonuçlar, üst yönetimce değerlendirilmektedir.

Sigorta

İNERT GRUP olarak hizmet verdiğimiz tüm kuruluşlar, üçüncü şahıs sorumluluk sigorta poliçesi ile güvence altına alınmıştır.

Sigorta